Lifton Polska

Lifton Polska zajmuje się sprzedażą, serwisem oraz wynajmem maszyn budowlanych od ponad 28 lat.

icon_widget_image ul. Knurowska 16, 41-800 Zabrze icon_widget_image 32 276 14 28 icon_widget_image handlowy@liftonpolska.pl serwis@liftonpolska.pl

Informacja o planowanym przekształceniu

Działając w imieniu spółki Lifton Polska spółka jawna Marek Misiak, Mariusz Kuberski z siedzibą w Zabrzu niniejszym informujemy, że na dzień 29 maja 2024 r. zaplanowane zostało Zebranie Wspólników Spółki, na którym zostanie podjęta uchwała o przekształceniu spółki Lifton Polska spółka jawna Marek Misiak, Mariusz Kuberski z siedzibą w Zabrzu (KRS: 0000104584) w spółkę Lifton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach w trybie określonym w art. 551 § 1 i n. Kodeksu spółek handlowych.

Informujemy ponadto, że wskutek przekształcenia zmianie ulegnie forma prawna Spółki bez zmiany dotychczasowego numeru NIP, Regon i numeru rachunku bankowego. Spółce zostanie nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Dokumentacja przekształcenia znajduje się pod adresem: